Verbinden leidt tot veerkrachtig ondernemen

Doe beroep op O&O-fondsen!

Rubriekenoverzicht

Algemeen
Aantal documenten: 6
Over coaching
Aantal documenten: 5
Organisatieadvies
Aantal documenten: 8
Boeken
Aantal documenten: 6
Cedeo
Aantal documenten: 2

Doe beroep op O&O-fondsen!


Bert Vliegers (Colo): "Veel voordelen nog onbekend". Werkgevers kunnen voor scholing van hun personeel putten uit de zogeheten O&O-fondsen. O&O staat voor Onderwijs &Ontwikkeling. In de fondsen zit geld dat werkgevers en werknemers hebben bijeengebracht via heffingen op de loonsom.

Bedrijven kunnen een beroep doen op de O&O-fondsen bij scholing die de inzetbaarheid van bestaande medewerkers vergroot. Of het nu gaat om trainingen van enkele dagen, een cursus van een paar maanden of een volledige opleiding maakt daarbij niet uit. Veel werkgevers zijn met deze mogelijkheidbekend, maar vele ook nog niet. Er zou dus nog meer gebruik gemaakt kunnen worden van deze fondsen.

Juist in tijden van recessie zouden werkgevers hiervan moeten profiteren, vindt Bert Vliegers. Vliegers is coördinator arbeidsmarktvraagstukken regio Noord van Colo, de overkoepelende vereniging van kenniscentra. De kenniscentra afficheren zichzelf als ‘de brug tussen opleiding en beroep'. Als werkgevers en werknemers het geld voor de fondsen zelf hebben betaald, hoe verklaart Vliegers dan die onbekendheid bij sommige bedrijven? "Veel kleine ondernemers besteden hun boekhouding uit," zegt hij. "Dan betekent zo'n post alleen een verplichting waar je je handtekening onder zet. Als je er verder niet naar kijkt, zie je ook de mogelijke voordelen niet."

Adviseur
Kenniscentra hebben vaak een adviseur die bedrijven bezoekt. "Soms is dat een regionaal contactpersoon. In bedrijven die werken met leerlingen, komt altijd iemand van het kenniscentrum over de vloer." Vliegers somt drie eenvoudige stappen op voor een werkgever om voor O&O-fondsen in aanmerking komen. "Ten eerste moet je weten onder welke cao je valt. In die cao staat een paragraaf over opleidingen, waarin scholingsfondsen staan. Neem vervolgens contact op." Zo simpel? Ja. Maar dit zijn volgens de Colo-man ook meteen alle algemeenheden die er te melden zijn. "De voorwaarden zijn per fonds verschillend. Soms moet je als bedrijf vooraf aangeven voor wie je een bijdrage aanvraagt, waarvóór en hoe lang.

Doorgaans gaat de factuur met de presentielijst achteraf naar het fonds, maar ook dat verschilt. Het beste is dus zelf contact opnemen en vrágen. Laat u dus verrassen door uw O&O-fonds."

Kenniscentra
Het is de opdracht van kenniscentra om te zorgen voor voldoende praktijkleerplaatsen voor mbo- en vmbo-leerlingen. Ook stimuleren zij bedrijven om leerbedrijf te worden. Daarnaast verstrekken kenniscentra informatie over de arbeidsmarktvraag per sector en per regio aan werkgevers en scholen. Verder is de taak van het kenniscentrum om dat wat er in de (arbeids)markt speelt te vertalen naar het onderwijs. Kenniscentra zijn per sector georganiseerd. Een aantal sectoren werkt samen. Zo kan het dat de zeventien kenniscentra in Nederland meer dan veertig branches vertegenwoordigen. Willekeurige voorbeelden van kenniscentra zijn ECABO (economisch administratief, ict en veiligheid), Fundeon (bouw) en Kenteq (metaal, elektro- en installatietechniek).


Bron: Bron: Werkblad (Nieuwsbrief van het Werkgeversplatform Meppel – april/mei 2009)
Download: 37_doe-beroep-op-o-o-fondsen-mei-2009.pdf